AUTOGAS RADIĆ NOVI SAD na novoj lokaciji

Autogas Radić Novi Sad  je preseljen na novu lokaciju 
Veternik ulica Vladimira Matijevića br. 10