Ekologija

EKOLOSKE PREDNOSTI TNG

 

Pored evidentnih ekonomskih prednosti TNG ima i veoma značajne ekološke prednosti kao alternativno gorivo koje može biti prihvaćeno prema sve strožijim standardima o emisiji supstanci u izduvnim gasovima motornih vozila. Na osnovi toga sa TNG-om se mogu dobiti konkretni rezultati u poboljšanju kvaliteta vazduha sto je posebno značajno u urbanim područjima.                      Mnoga ispitivanja i izradjene studije potvrdile su praktične i relativno jeftine mogućnosti poboljšanja kvaliteta vazduha posebno u gradskim sredinama pri koriscenju vozila sa pogonom na TNG.                         TNG je gorivo sa izuzetno niskim sadržajem sumpora (manje od10 ppm- tezinski). Sumpor potiče od sredstava za odoriranje na bazi sumpora jer se tim neugodnim mirisom lakse otkriva eventualno nekontrolisano curenje auto gasa.                        Sa vrlo niskim emisijama “standardizovanih” zagadjivača :CO- ugljenmonoksid, NO x  - azotni oksidi, CH – ugljovodonici i PM – čvrste čestice kao sto su gar i cadj, auto gas je povoljniji od benzina i dizela kao i nekih drugih alternativnih goriva.                         Izduvni gasovi kod vozila koja koriste TNG kao pogonsko gorivo  ne sadrže teške metale, a sadržaj sumpora je niži i u odnosu na niskosumporni benzin i niskosumporni dizel.                           Primena TNG kao pogonskog goriva može u svakom slučaju odigrati znacajnu ulogu u borbi protiv globalnog otopljavanja, posto  u emisiji izduvnih gasova TNG vozila ,  ima za oko 20 % manje CO2 – ugljendioksida u odnosu na ista vozila sa benzinskim motorima.                            I u odnosu na isparljive organske supstance koje onečiscavaju vazduh kao sto su organske supstance formaldehidi,acetaldehidi,butadien i benzen TNG je u prednosti u odnosu na emisije vozila sa benzinom i dizelom.Mnoga ispitivanja su pokazala da na osnovu navedenog TNG ima uporedjenju sa benzinom, a naročito dizelom najmanji potencijalni rizik za kancerogena oboljenja.                            Crni dim koji se često pojavljuje u izduvnim gasovima dizel vozila je u stvari emisija stetnih čestica čadji i gareži.Ako bi TNG postao teoretski gorivo kod vozila sa pogonom na dizel moglo bi se eliminisati 90% emisije ćvrstih čestica.                              Vozila na pogon auto gasom rade čak relativno čistije kada su motori hladni, sto u urbanim sredinama, naročito kada vozila prelaze manja rastojanja , daje značajno smanjenje stvarne emisije štetnih elemenata u izduvnim gasovima iz vozila.                                Evropska Unija je od 1992 godine do današnjih dana donela više direktiva koje definišu standarde emisije iszduvnih gasova iz vozila nekoliko kategorija, na pogon benzinom, dizelom i plinovitim gorivom.Radi se o ekološkim normama Euro 1 iz 1992, Euro 2 iz 1996, Euro 3 iz 2000, Euro 4 iz 2005, i dalje kojima su propisane količine štetnih komponenti u izduvnim gasovima (CO, HC,NOx, PM).                                  U cilju zaštite životne sredine svakom novom direktivom su poostreni standardi emisije.                               U poredjenju sa benzinom , korišćenjem tečnog naftnog gasa kao pogonskog goriva vozila emituje se:                                  30-35 %     manje ugljenmonoksida (CO)                                   20-40 %    manje nesagorivih ugljovodonika (CH)                                   15- 80 %   manje azotnih oksida (NOX)                                   12-20%    manje ugljendioksida (CO2)                                   15 %         manje potencijala za formiranje ozona                                  U poredjenju sa niskosumpornim dizelom TNG emituje:                                                                       80-90%     manje cvrstih cestica                                   90-99%     mnaje azotnih oksida (NOx)