Bezbednost na prvom mestu

 

BEZBEDNOST AUTOMOBILA SA UGRAĐENIM AUTOGAS UREĐAJEM


Vozila sa ugrađenim autogas uređajem su višestruko bezbednija u toku korišćenja u odnosu na benzin, iako vlada mišljenje da je gas opasniji od benzina. Potvrda napred rečenog se ogleda u sledećem:

 

1. Rezervoar za gas je od daleko jačeg materijala nego što je benzinski rezervoar.

2. U slučaju nasilnog kidanja dovodne cevi sigurnosni ventil zatvara rezervoar za gas i onemogućava isticanje gasa.

3. Zapaljivost gasa je manja od zapaljivosti benzina.

4. Kod curenja vetar raznese gas, dok tlo upije benzin koji ostaje satima zapaljiv i eksplozivan.

5. Multiventil ograničava punjenje rezervoara na 80 % od zapremine rezervoara, ostavljajući gasu ekspanzioni prostor.

6. Svaki rezervoar za gas je ispitan i atestiran na višestruko veći pritisak od onog koji se javlja prilikom eksploatacije.

Svako vozilo konvertovano na autogas je provereno prema uputstvima proizvođača, od strane servisera, kao i od ovlaštenog lica koje vrši atest.

Ljudski faktor je taj koji igra važnu ulogu koja utiče na bezbednost upotrebe auto gasa. U Japanu na primer nije bilo nikakvih eksplozija zadnjih 30 godina od kada su uvedene sigurnosne mere koje  regulišu upotrebu TNG. Studija uradjena u Kanadi pokazuje da je ljudska greška glavni razlog udesa vezanih za vozila sa pogonom na TNG. To potvdjuje informacija vezana za 80 akcidenata na vozilima koja je obradio Transport Canada’s investigation office and the Ontario Ministry of Consumerand Commercial Relations od  Avgusta 1981 do Maja 1986.Rezervoari za TNG u vozilima napravljeni su od čelika i ispitani prema najstrožim standardima radi osiguranja od udara, eksplozije i požara.Ovi rezervoari imaju veću otpornost na mehaničke udare od klasicnih benzinskih rezervoara. Savremene instalacije za korišćenje auto gasa kao pogonskog goriva imaju niz sigurnosnih sistema , kao što su sistemi za osiguranje od visokog pritiska, isticanja gasa, havarije vozila i požara. Radi bolje informisanosti navodimo neke od sigurnosnih elemenata koji se nalaze u sastavu multiventila koji objedinjuje funkcije nekoliko armaturnih priključaka na telu rezervoara u jednu zbirnu armaturnu “glavu” koja je preko jednog ili više otvora i prirubnickog spoja povezana sa unutrašnjim prostorom rezervoara.U skladu sa UN/EC pravilnikom konstruisan je jedan multifunkcionalni ventil koji ima sledecć sigurnosne elemente: Ručni zaporni ventil (Service valve),Ventil ograničenja punjenja rezervoara do 80% zapremine. Protivpovratni ventil( No Return valve), Protivlomni ventil (Excess flow valve), Zaustavni ventil (Cut- off valve), Sigurnosni ventil (Safety valve), Termički sigurnosni ventil (Thermal Fuse Valve). Postoje takodje i sigurnone mere na nivou elektronike savremenih TNG uredjaja.Uslovi koje moraju da ispune motorna vozila sa pogonom na TNG i KPG autoplin definisana su u tri osnovna UNECE pravilnika:

PRAVILNICI UNECEa)

Pravilnik UNECE R 67-01 Jedinsveni propisi o homologaciji opreme i vozila koja koriste TNGautoplin kao pogonsko gorivo. Ovaj pravilnik je stupio na snagu 13.11.1999,       on definiše minimalne tehničke i sigurnosne uslove koje mora da zadovolji TNG oprema ugradjena u motorna vozila.b) Pravilnik UNECE R 110         Jedinstveni propisi o homologaciji opreme i vozila koja koriste KPG       autoplin kao pogonsko gorivo.c)   Pravilnik UNECE R 115          Jedinsveni propisi o homologaciji specificnih zamenjivih sistema za TNG        autoplin i KPG autplin koji se ugardjuju u motorna vozila.                    Evropska Unija je ratifikovala i usvojila gore navedene UNECE pravilnike koji se odnose na sigurnosne aspekte motornih vozila sa pogonom na TNG autoplin i KPG autoplin.                    Većina država nastalih na prostoru bivse SFRJ prihvatila je propise  bivše države  koja se odnosi na tehničku regulativu, odnosno propise  za motorna vozila  sa pogonom na autoplin. Ove države su kasnije ratifikovale UNECE pravilnike i prihvatale EU smernice kao i kreirale svoju vlastitu regulativu.                         Republika Slovenija je odmah prihvatila EU regulativu.Angažovanjem brojnih stručnjaka i Hrvatska je u ovom sektoru svoju regulativu približila evropskom nivou. Pozitivni pomaci se očekuju i u Republici Srbiji mada je primena EU regulative u velikoj docnji.