Svećice za LPG


Specijalna svećica za motore koje pokreće TNG

 

 

Sagorevanje tečnog naftnog gasa (TNG) ima specifične karakteristike. Mnoge naučne studije pokazale su da korišćenje TNG-a kao alternativnog goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem ima svoje prednosti. Najvažnija prednost je ta da motori koji koriste TNG proizvode gasove koji su mnogo pogodniji za okolinu nego gasovi koje proizvedu motori koji koriste benzin ili dizel kao gorivo. TNG sagorevanjem generisano je 10 – 25 % manje ugljen-monoksida nego pri benzinskom sagorevanju, što ima pozitivan uticaj na globalno zagrevanje (ugljen-monoksid doprinosi globalnom zagrevanju). 

Međutim, sagorevanje TNG-a takođe ima i slabije strane. Jedna od njih je teže paljenje koje potiče od nehomogene smeše gasova u komori za sagorevanje. Kao posledica te nehomogene smeše povećana je potreba sistema za paljenje za naponom i mnogo je lošija startna sposobnost na niskim temperaturama. Svećica BRISK Silver koja je dizajnirana specijalno za paljenje gasa u motorima koje pokreće TNG pomaže da se ovi problemi otklone.

Svećica BRISK Silver ima specijalan oblik zazora koji omogućava lakši pristup gasa do flashover-a, srebrne centralne elektrode malog prečnika i samog zazora između centrane i bočne elektrode (0,55 mm, 0,7 mm, 0,9 mm).

  • Napon koji zavisi od svećice znatno je smanjen upotrebom centralne srebrne elektrode malog prečnika i smanjenom bočnom elektrodom.

    Interval zamene: 

    max. 30.000 km - TNG

    max. 45.000 km - benzin