Osnovni savet


PREVENTIVA I SAVJET

 

 

PREVENTIVA I SAVJET  pri ugradnji LPG

Ugraditi nove – sigurne razvodne kablove (po mogućstvu originalne za taj tip automobila), razvodnu kapu i rotor razvodnika i svećice (najbolje jednokrake). Pre svega, glava motora mora biti sigurna i sa dobrim zaptivanjem ventila. Poželjno je motoru dati ranije paljenje za 1 – 30. Takođe električni ventili za minimalni broj obrtaja moraju biti ispravni, što se vidi kada motor u radu na benzin pri hladnom startu ima odgovarajući broj obrtaja na minimumu.

Kod nekih automobila, čim dođu hladniji dani, dolazi do otežanog startovanja motora. To se pre svega odnosi na motore sa karburatorom jer se kod ostalih podrazumeva (preporučuje) paljenje na benzin. Da bi se to sprečilo, pre zime potrebno je izvršiti redovan servis gasnog uređaja kao i servis električnog dela Vašeg automobila ( svećice, kablovi, štelovanje paljenja).

Dolazite redovno na servise da nebi dolazilo do većih havarija na gasnom sistemu a samim tim i na automobilu jer znamo kako se plin dobija i transportuje do samog potrošača  a na slici vidite kako izgleda filter gdje vozilo nije videlo servis  60 000 km