Redovno održavanje


Redovno održavanje

 

 

REDOVNO ODRŽAVANJE:

Servis  prvi  na 10.000 KM

Servis drugi na 20.000 KM

Servis teći na 30.000 KM

Kada je uređaj pravilno montiran (i podešen) on zahteva samo minimalno (redovno) održavanje. U to spada zamena gasnog filtera na svakom servisu. Čišćenje isparivača i zamena membrana na 60.000 km. Svakako ne treba zanemariti i redovne kontrole instalacije i uređaja koje se obavljaju bar jednom godišnje. Ne treba zaboraviti i to da je potrbno izvršiti štelovanje autogasa nakon svake zamene vazdušnog filtera jer se tom prilikom promeni odnos vazduha i gasa što dovodi do toga da automobil ima manju snagu.

Što se tiče boce i multiventila oni ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje. Kutiju multiventila treba pripaziti od direktnih udara težih predmeta a sam multiventil treba da je uvek zaštićen (zatvoren u svojim poklopcem), čime se osigurava dobro provetravanje.

U slučaju nekih radova na motoru (varenje, brušenje) potrebno je zavrnuti ventile na boci čime se zaustavlja dotok gasa ka motoru. U slučaju da primetite curenje gasa(bilo na multiventilu, isparivaču ili gasnom elektroventilu), potrebno ponoviti opisani postupaki i obratiti se ovlašćenom servisu.

Prilikom ugradnje gasa u karburatorske motore vrše se najmanje promene u sistemu tako da i problemi koji se javljaju nisu veliki (velika potrošnja, sitno trzanje i sl.).

Problemi nastaju kod indžekšn motora tj. kod motora sa direktnim ubrizgavanjem. Na tim motorima gas se umešava sa vazduhom na početku usisne grane, a ponegde, kod L-Jetronica na primer, odmah posle vazdušnog filtera, tako da je ceo usisni vod ili samo usisna grana puna eksplozivne smeše. Rizik takvog rada motora na gas je u činjenici da pojava povratnog plamena automatski stvara pucanj u celom usisnom vodu koji ponekad može »naduvati« ili raspući kućište filtera vazduha, protokomer, priključnu cev i sl. Povratni plamen se retko javlja, ali to može da se dogodi iz nekoliko uzroka: pojava lutajuće varnice zbog proboja na kablovima, loše zaptivanje usisnog ventila, siromašna smeša goriva ili pak vožnja sa skoro praznom bocom gasa.

Sklonost ka povratnom plamenu pri radu na benzin motor ne pokazuje, pošto i ako ga ima, to je samo na kraju usisnog voda, pred cilindrom (ne javlja se pucanj u celoj usisnoj grani jer smeša nije povezana).

Da bi se ti rizici umanjili, sa uređajem za doziranje gasa u motor ugrađuju se nepovratne klapne i sigurnosni ventili na usisnom sistemu. No i pored toga, u slučaju češće pojave povratnog plamena, oštećenja su moguća.