Sekvent sistem


Sekvencijalno Direktno ubrizgavanje

 

 

SEKVENCIJALNI sistem je po svojoj suštini sistem direktnog ubrizgavanja TNG u cilindre motora. Sistem se sastoji od ECU (Electronic Control Unit), atomajzera, velikog broja senzora i na kraju plinskih brizgaljki.

UREDJAJ koristi signale sa motora na kojem je ugradjen (broj obrtaja, temperatura, stanje izduvnih gasova, vreme ubrizgavanja i momenat ubrizgavanja za svaki cilindar posebno) i sopstvene parametre (temperatura, pritisak i kolicina TNG u rezervoaru). Sve ulazne parametre kalkuliše ECU u realnom vremenu i odreduje kolicinu TNG koja ce biti ubrizgana u svaki cilindar motora. Na taj nacin se postiže najoptimalnije moguce iskorišcenje snage motora u odnosu na potrošnju TNG.

 

S obzirom na svoje karakteristike SEKVENCIJALNI UREDJAJ predstavlja revoluciju u oblasti konverzije motora za korišcenje TNG i jedino moguce rešenje za savremene motore koji imaju sve više plasticnih delova. Ovo zbog toga što ugradnjom starijih sistema i neizbežnom pojavom povratnog plamena, plasticni delovi pucaju a motori trpe teške havarije.

 

Osnovne prednosti ovog uredaja nad ostalima su:

 

  • maksimalno iskorišcenje TNG
  • održanje performansi motora u odnosu na benzin
  • visoka rezistentnost sistema na povratni plamen i zbog toga jedino ovaj sistem besprekorno funkcioniše na motorima poslednje generacije
  • male dimenzije svih kompononenti sistema
  • izuzetno visoka pouzdanost u radu
  • prilagodljivost svim motorima, te mogucnost programiranja i dijagnostike putem racunara
  • potpuna automatizovanost sistema

Što se tice samog korišcenja zaista treba sesti u bilo koji automobil sa SEKVENCIJALNIM sistemom i provozati se. Prvo ce Vas privuci izuzetno mali (velicine nokta palca) prekidac za prebacivanje gas-benzin a koji je senzorskog tipa i sa pokazivacem nivoa gasa. Svako startovanje automobila je na benzin, prebacivanje na gas je odredeno temperaturom motora i brojem obrtaja.

Uredaj podržava opcije koje imaju benzinski motori kao što je prekid dotoka gasa pri kocenju motorom, zaštita od previsokog broja obrtaja (tako se štiti motor od preforsiranja), automatsko vracanje na benzin usled nedostatka gasa ili bilo kakvog drugog problema u radu, samodijagnostika sistema, mogucnost paljenja samo na gas u slucaju kvara benzinskog sistema i mnoge druge opcije.

 

Da rezimiramo: SEKVENCIJALNI SISTEM je uredaj konstruisan tako da ugradnjom u Vaše vozilo Vi kao korisnik ne osetite nikakvu razliku u kvalitetu vožnje, performansama, niti da imate ikakvih problema tokom eksploatacije. Jedinu razliku osetice Vaš novcanik, koji ce "davati" duplo manje novca za gorivo i Vaš automehanicar koji nece imati šta da radi na Vašem motoru jer 30-godišnje iskustvo dokazuje da motori koji koriste TNG mnogo duže traju i pouzdanije rade. Koliko štedite - izracunajte sami.