Lamdakontrol sistem


Lamdakontrol sistem

 

 

TNG u tecnom stanju izlazi iz rezervoara pomocu multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje TNG-a) i usmerava se prema motoru putem jedne cevi na kojoj se nalazi jedan elektroventil TNG koji omogucava prolaz gasa samo sa upaljenim motorom i sa prekidacem na poziciji gasa. U motoru se nalazi isparivac SE 81 STEP MOTOR gde TNG ulazi i trpi smanjenje pritiska koji ga pretvara u gasovito stanje, od isparivaca TNG dolazi do mešac a vazduha i gasa koji se nalazi na usisnom kanalu i obavlja funkciju doziranja smese gasa proporcionalno zahtevima motora, predstavljena podpritiskom koji se stvara u rasporedivanju smese. Smesa vazduh/gorivo održava se konstantno u proporcionalnom odnosu pomocu kompjutera LCS/2 koji se aktivira na znak lambda sonde varirajuci optimalno i kontinuirano dovodom gasa u motor preko elektromehanickog linearnog atuatora, tako da osigura optimalnu smesu za vožnju, potrošnju i emisiju izduvnih gasova.

Kompjuter LCS 2 izmedu ostalih funkcija omogucava pokretanje na benzin sa automatskim prelazom na gas i pomocu prekidaca sa pokazivacem dozvoljava da se u svakom trenutku izabere željeno gorivo imajuci uvid u nivo gasa koji se nalazi u rezervoaru. Lambda Control System/2 je elektronski autoregistrirajuci sistem: ne zahteva manualne regulacije i ima kapacitet automatskog prilagodavanja na razlicitim uslovima okoline i upotrebe vozila osiguravajuci optimalnu smesu za vreme vožnje, potrošnje i emisije izduvnih gasova. LCS/2 vodi elektronski regulaciju smese gasa omogucavajuci faktoru lambda da postigne zatraženu vriednost na svim nivoima zahvaljujuci 2 elektromahanicka atuatorira. Jedan atuator je instaliran izmedu ispativaca i mešac a i dozira kolicinu gasa na srednje i visoke nivoe (att-max) dok drugi atuator od isparivaca pritiska reguliše smesu gasa optimalnu za funkcionisanje rada motora na nivou minimum (att-min),održavajuci je stabilno i kad su sa elementima kao što su klima, servo volan u funkciji. tokom rada na gas elektronski emulator (ili kablovi za prekid rada na ubrizgivacima) prekine dovod smese benzina u motor, dok tokom rada na benzin smesa TNG-a u motor je prekinuta sa strane elektroventila TNG-a.