Monopoint sistemi


Monopoint sistemi

 

 

TNG u tecnom stanju izlazi iz rezervoara preko multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje TNG-a) i usmerava se u motor putem jedne cevi na kojoj se nalazi elektroventil TNG koji omogucava prelaz gasa samo kad je motor upaljen i sa prekidacem pozicioniranim na gas.

U motoru se nalazi isparivac gde TNG ulazi i trpi redukciju pritiska koja ga dovodi u gasovito stanje , od redukto-ra TNG sustiže mešac vazduh/gorivo koji se nalazi na usisnoj grani i obavlja funkciju doziranja optimalne smese u terminima vožnje, potrošnje i emisije izduvnih gasova, te doziranja smese gasa proporcionalno zahtevima rada motora predstavljena podpritiskom koji se stvara u rasporedivanju smese. Prekidac/indikator mod.096 izmedu ostalih funkcija omogucava pokretanje uvek na benzin sa automatskim prelazom na gas putem aktiviranja elektroventila Start-Petrol i time omogucava selekciju goriva u željenom trenutku, te vizualizira kolicinu TNG-a u rezervoaru. Za vreme rada na gas elektronicki emulator (ili kablovi za prekid rada ubrizgivaca) prekida dovod benzina u motor, dok za vreme rada na benzin odvod smese TNG-a u motor je prekinut elektroventilom TNG-a.