Biodizel

BIODIZEL

 

O biodizelu

Biodizel je mnogo čišće od ostalih fosilnih goriva. Može se upotrebljavati u bilo kojem dizelskom motoru bez problema - naprotiv dizelski motor radi bolje i traje duže sa biodizelom. Proizvodnja biodizela je jednostavna i može se proizvesti od preradjenog ulja kao i od novog biljnog i palminog ulja. Za više informacija . 

Proizvodnja biodizela

  • Biodizel se može proizvesti od bilo kojeg biljnog ulja, uključujući preradjeno
  • Proizvodnja biodizela može biti jednostavna i jeftina sa malim reaktorima
  • Proizvodnja biodizela u vlastitom domu može Vam uštedjeti do 50% vaše potrošnje za gorivo.
  • Biodizel se može koristiti u bilo kojem dizelskom motoru - bez ikakvih modifikacija
  • Biodizel se može miješati sa običnim dizelski gorivom u bilo kojoj proporciji-- i manja količina biodizela u rezervoaru znači manje zagađenja i bolje podmazivanje : 1% biodizela će povećati podmazivanje za 65%. Bolje podmazivanje znači manja istrošenost.
  • Europska Unija propisuju da sve zemlje članice i kandidatkinje do 2010. godine moraju upotrebljavati 5,5% biodizela u ukupnoj potrošnji

Biodizel i okolina

  • Biodizel sagorjeva 75% čišće nego dizel iz fosilnih goriva .
  • Biodizel je biorazgradiv i manje toksičan od kuhinjske soli
  • Biodizel ne ispušta CO2 gasove u atmosferu
  • U proizvodnji biodizela nema neiskorištenog otpada